I. Đơn Giá Thiết Kế:

 1. Nhà Phố Cao Cấp 

290.000 đ/m2  (Miễn phí thiết kế Nội Thất khi kí hợp đồng thi công xây dựng) 

 2. Biệt Thự Hiện Đại 

Biệt Thự Hiện Đại (1 Mặt tiền trở lên lớn < 8m) :

360.000 đ/m2  (Miễn phí thiết kế Nội Thất khi kí hợp đồng thi công xây dựng)

Biệt Thự Hiện Đại (2 Mặt tiền trở lên lớn > 8m) :